Uplatňovanie práv dotknutých osôb je možné na základe žiadosti: