PRELIEZKA, o.z., so sídlom Agátová 7/A, 84102 Bratislava, IČO: 37927914, dátum vzniku: 01.03.2017 (ďalej len „OZ“); mobil: +421 905 756 043, email: info@dennetabory.skoffice@dennetabory.sk, web: http://dennetabory.sk/.