OZ prenáša OÚ do tretích krajín mimo EÚ – USA, a na základe rozhodnutia Európskej komisie uvedené krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany OÚ.