Bezpečnosť spracúvania OÚ:

  • Technické opatrenia:
    • Pravidelná aktualizácia všetkých softwarov
    • Enkryptované zabezpečenie databáz na externom servery
    • Pravidelná zmena jednotlivých prístupových kódov